Reclamații

1. În vederea reclamațiilor, Clientul care este un Consumator poate exercita drepturile acordate de dispozițiile articolului conform dispozițiilor OUG nr. 34/2014, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

2. Magazinul este răspunzător față de Client în baza garanției în cazul în care articolul vândut (bunurile) au un defect fizic sau juridic. Defectul fizic constă în nerespectarea contractului de către articolul (bunurile) vândut(e). În special, lucrul vândut (bunul) este incompatibil cu contractul dacă:

  1. Nu are proprietățile pe care un astfel de lucru ar trebui să le aibă datorită scopului indicat în contract sau care rezultă din circumstanțe sau scop;
  2. Nu are proprietățile pe care Magazinul le-a furnizat Clientului, inclusiv prezentarea unui eșantion sau a unui model;
  3. Nu este potrivit pentru scopul pentru care Clientul a informat Magazinul la încheierea contractului, iar Magazinul nu a ridicat nicio obiecție cu privire la un astfel de scop;
  4. a fost livrat Clientului într-o stare incompletă.

3. Reclamațiile privind bunurile comandate pot fi trimise prin e-mail la adresa magazin@garibald.ro sau prin scrisoare recomandată la adresa Garibald.ro™, Czech Logistic Intravilan Arad, DN69 FN VGP PARK (depozit FAN Courier) 310059 Arad.

4. Atunci când trimiteți o reclamație, vă rugăm să furnizați următoarele date: numele clientului, adresa, datele de identificare ale vânzărilor (de exemplu, datele de conectare, numărul comenzii, data tranzacției), subiectul și motivul reclamației, datele de contact.

5. Atunci când se stabilește modul de îndeplinire a obligațiilor Magazinului cu privire la o reclamație raportată privind apariția unui defect fizic sau juridic al unui articol, Clientul, care este un consumator, are dreptul de a face o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contract, cu excepția cazului în care Magazinul înlocuiește imediat și fără inconveniente nejustificate pentru Client articolul defect cu unul fără defect sau înlătură defectul. Această restricție nu se aplică în cazul în care articolul a fost deja înlocuit sau reparat de către vânzător (magazinul) sau dacă magazinul nu și-a îndeplinit obligația de a înlocui articolul cu unul fără defecte sau de a elimina defectul.

6. În cazul în care clientul este un Consumator, acesta poate, în loc de repararea defectului propus de Magazin, să ceară înlocuirea defectului sau, în loc de înlocuire, să ceară înlăturarea defectului, cu excepția cazului în care conformitatea bunurilor cu contractul în modul ales de Client este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu modul propus de Magazin. La evaluarea costurilor excesive se are în vedere valoarea bunurilor fără defecte, tipul și semnificația defectului constatat, precum și inconveniențele la care Client ar fi fost expus printr-o altă metodă de satisfacție.

7. Prețul redus va rămâne în această proporție cu prețul contractului în care valoarea minore defect rămâne la valoarea minore fără defecte.

8. Client nu se va putea retrage din contract dacă defectul este nesemnificativ.

9. Reclamațiile depuse de către Client vor fi soluționate în termen de 14 zile de la depunerea reclamației. Lipsa unei declarații în această perioadă este considerată ca o recunoaștere a pretențiilor formulate de către Client.

10. Clientul va fi notificat cu privire la soluționarea reclamației prin aceeași metodă utilizată pentru a trimite reclamația, cu excepția cazului în care clientul stipulează o altă formă de contact. Soluționarea reclamației va fi trimisă suplimentar în format electronic la adresa de e-mail indicată de Client.

11. În cazul în care reclamația este soluționată pozitiv, Magazinul trimite bunurile către Client fără defecte sau cu defectele remediate într-un termen rezonabil. În cazul în care repararea sau înlocuirea unui anumit produs nu este posibilă din motivele indicate la punctele 5 și 6, Magazinul, în conformitate cu solicitarea alternativă făcută de Client, va reduce prețul sau va rambursa prețul echivalent al produsului, majorat cu costurile de expediere.

Retragerea din contract - returnarea bunurilor

1. Clientul, care este un Consumator, are dreptul de a denunța contractul în scris, fără a indica vreun motiv, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data livrării bunurilor, și anume din momentul în care Clientul a intrat în posesia bunurilor sau din momentul în care o terță parte, alta decât transportatorul desemnat de Client, a intrat în posesia bunurilor. Trimiterea declarației de retragere înainte de expirarea termenului de 14 zile menționat la alineatul (1) este suficientă pentru a respecta termenul de 14 zile. Declarația poate fi făcută pe un formular, al cărui model este inclus ca anexă după acest regulament și care va fi atașat de către Magazin în versiunea printată pe hârtie la expedierea produsului. Utilizarea acestui formular este opțională.

2. În cazul retragerii din contract, Clientul este obligat să returneze bunurile la următoarea adresă: Garibald.ro™, Czech Logistic Intravilan Arad, DN69 FN VGP PARK (depozit FAN Courier) 310059 Arad sau să le înmâneze unei persoane autorizate de Magazin să le primească imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care se retrage din contract, cu excepția cazului în care Magazinul s-a oferit singur să colecteze articolul. Bunurile returnate trebuie să fie ambalate într-un mod care să prevină deteriorarea lor în timpul transportului.

3. În cazul în care Clientul își exercită dreptul menționat la alineatul (1), costurile directe de returnare a bunurilor vor fi acoperite de Client.

4. În cazul retragerii din prezentul contract, Clientului i se vor rambursa toate plățile primite de la acesta, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de Client, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită pentru livrarea bunurilor disponibile în Magazin), imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Magazinul a fost informat de decizia Clientului de a-și exercita dreptul de retragere din contractul cu Magazinul.

5. Vânzătorul va rambursa plata folosind aceeași metoda de plata utilizată de Client, cu excepția cazului în care Client a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare care nu implică niciun cost pentru Vânzător.

6. Magazinul poate amâna rambursarea până la primirea returnării Mărfurilor (bunurilor) sau până la furnizarea dovezii returnării bunurilor în legătură cu retragerea, oricare dintre acestea survine mai întâi.

7. În cazul în care Clientul care este Consumator a ales o altă metodă de livrare a bunurilor (mărfurilor) decât cea mai ieftină metodă obișnuită de livrare oferită de antreprenor (se aplică metodei de livrare inițială către Client), antreprenorul nu este obligat să ramburseze Clientului costurile suplimentare suportate de acesta.